Symtom och kriterier vid depression

Inom psykiatrin och allmän medicinen förekommer olika skattningsskalor och kriterier för att bedöma om en depression föreligger och till vilken grad. Socialstyrelsen har utformat ett klassifikationssystem (ICD-10) för att fastställa diagnoskoder som underlag vid eventuell sjukskrivning.

En mer samlad bild av diagnoskriterierna för depression och närliggande psykiska sjukdomar hittar man på webbplatsen Internetmedicin.