Utmattningsdepression

Utmattningsdepression ses inte längre som en diagnos enligt Socialstyrelsen vid bedömning av sjukskrivning. Socialstyrelsen har valt att dela upp diagnosen i antingen utmattningssyndrom eller depression. Men i mycket litteratur används fortfarande begreppet utmattningsdepression - en depression uppkommen av utmattning.

Av egen erfarenhet kan jag tycka att det är olyckligt att man har valt att dela upp diagnosen i två delar. Hur vården behandlar de olika diagnoserna skiljer sig åt och är också avgörande för om en tillfrisknad sker. Vid depression eller egentlig depression som diagnosen också kan vara sker behandling främst med psykofarmaka, psykoterapi och vid svårare fall även med ect (elektrokonvulsiv behandling) och inläggning på psykiatrisk avdelning. Vid utmattningssyndrom är behandlingen mer inriktad på stresshantering och att skapa balans i livsföringen.

Det finns en hel del litteratur i ämnet psykiatri och psykiska sjukdomar. Jag har försökt att ögna lite i en del av dem. Många har varit jobbiga att läsa, jag har inte riktigt orkat förstå och jag har inte klarat av att läsa en del stycken för att de innehåller så mycket fakta så det inte fått plats i min hjärna. Ja, det är så det har känts, att det är stopp på intaget av ny fakta. Jag känner mig dum, korkad och rent av värdelös som inte kan läsa och förstå längre. Men under sommaren 2013 fick jag med en bok i samband med att jag köpte en veckotidning. Den här boken var som en aha-upplevelse och fick mig att köpa en tidning till för att få en bok till att dela med mig av. Jag lät min man läsa och jag har låtit mina föräldrar läsa den. Boken heter Vägar till välmående - Ta dig ur stress, nedstämdhet och depression och är skriven av Karin Isberg (2012). Den här boken var lättläst även för mig. Jag kände igen mig själv i så mycket som hon beskrev om sin egen depression som hon nu tagit sig ur. Den här boken kan jag verkligen rekommendera till dig som känner dig stressad, nedstämd eller deprimerad. Jag rekommenderar den även till dig som är anhörig eller vän till någon som är i dessa situationer. Karin beskriver på ett enkelt sett vad som händer i kroppen vid stress, utmattning och depression. Hon beskriver olika sorters depressiva tillstånd och psykiska sjukdomar. Hon beskriver sin egen depression och hennes väg ur den. Hon ger tips och råd på hur man kan hjälpa sig själv ut ur en depression. Det här blir också ett stöd för anhöriga och vänner att mer kunna förstå att det inte bara är att rycka upp sig, inte bara att ta sig i kragen.

För att det ska bli lättare att läsa så har jag valt att dela upp informationen om depression och utmattningssyndrom.

Symtom och kriterier vid depression

Symtom och kriterier vid utmattningssyndrom

Jag kan också rekomendera en bra och tydlig sammanställning om att leva med utmattning och mental trötthet på bloggen Livets bilder.